OPPSTART ETTER NYTTÅR:

Torsdag 5. januar (med samme tider som 2022)

_________________________________________________________

***Ikke noe trening i høstferien***

Sande Avis