TRENINGSAVGIFT :

(10% familierabatt)

Under 16:

Halvår kr. 1200,-

Helår kr. 2000,-

Over 16:

Halvår kr. 2100,-

Helår kr. 4000,-

I tillegg kommer årskontingent på kr. 290 og forsikring på kr. 200 per år.